Simona Noja-Nebyla
Wiener Staatsoper School, Austria